הלוואות חוץ בנקאיות | הלוואות לעסקים

 

Integrity

הלוואות מימון ואשראי
לעסקים

 

בקשת הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים | הלואוות חוץ בנקאיות


לתשומת ליבכם אנו מטפלים בפניות של עסקים הפעילים מעל שנה ובעלי מחזור חודשי
של 50,000 ש"ח ומעלה.
 

אם ברצונכם לזרז את הטיפול בפנייתכם נא לשלוח את המסמכים הנדרשים לאישור ההלוואה במייל או בפקס.

פקס: 03-6243775  מייל:nitzan20@zahav.net.il

לאחר המשלוח נא להתקשר לטלפון 03-5117367  ולהודיע ששלחתם את המסמכים.

המסמכים הנדרשים לאישור ההלוואה:

חברה בע"מ

מאזן 2013 חתום
מאזן בוחן 2014
תז של בעלי המניות
דפי בנק 3 חודשים אחרונים כולל ריכוז יתרות
דוחו"ת מע"מ חצי שנה אחרונה


עוסק מורשה

דו"ח רווח והפסד 2013-2014
צילום תז
דפי בנק 3 חודשים אחרונים כולל ריכוז יתרותע"מ שנוכל לטפל בבקשה ביעילות ובמהירות בבקשה מלא את הפרטים המבוקשים:


 

   |