משכנתא

 

Integrity

הלוואות מימון ואשראי
לעסקים

 


משכנתא

הלוואות לעסקים | הלואוות חוץ בנקאיות

משכנתא היא הלוואה הניתנת כנגד שיעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזר ההלוואה.

המשכנתא היא בדרך כלל הלוואה גדולה וארוכת טווח בריבית נמוכה באופן יחסי להלוואות אחרות. מטרת ההלוואה היא בדרך כלל רכישת הרכוש אשר ישועבד או שיפוצו אף כי אפשריים שימושים אחרים לכסף.

יש להבדיל בין משכנתא לבין מישכון חפצי ערך קטנים הנותרים פיזית בחזקת המלווה ( נותן הכסף ) עד לפרעון מוחלט של ההלוואה. כמו כן יש להבדיל בין משכנתא לבין הלוואה קטנה יותר שהבטוחות לה הן נכסים פיננסיים המצויים בבעלות הלווה ומאוחסנים ממילא בבנק המלווה, וכן לבין הלוואות שהבטוחה היחידה הינה ערבות צד שלישי. מבין כל ההלוואות, המשכנתא היא הסבוכה והמורכבת ביותר מבחינה משפטית ופרוצדורלית ועלות עצם ביצועה היא הגבוהה ביותר.

עקב מורכבות ההלוואה והמשתנים הרבים מומלץ להעזר במומחה למשכנתאות, יועץ משכנתאות יכול לזרז ולייעל את ההליך ולחסוך עשרות אלפי שקלים. אנו מסייעים, ע"י מומחים, בקבלת משכנתא אופטימלית דרך בנקים או חברות ביטוח.

ניתן לקבל את המשכנתא לרכישת בית חדש או לכל מטרה אחרת, כמו השקעות פיננסיות ועיסקיות, סגירת הלוואות לטווח קצר, רכישת נכסים בחו"ל, מימון השכלה גבוהה בחו"ל ועוד.

כמו כן ניתן למחזר ולפרוס מחדש משכנתאות. ע"מ ללמוד יותר לחץ מדריך משכנתא.

אם ברצונך לקבל משכנתא דרכינו לחץ כאן בקשת משכנתא

משכנתא  מיחזור משכנתא  עיצוב אתרים  
 

   |