מדריך הלוואות לעסקים

הלוואות לעסקים | הלוואות חוץ בנקאיות

כל עסק נזקק בשלב זה או אחר לקיומו למימון, אשראי או הלוואות לעסקים.
הצורך באשראי אינו מעיד בהכרח על קשיים או חוסר רווחיות.לעיתים הצורך במימון נובע מיכולתו של העסק לייצר רווחים נוספים ע"י שימוש בהון חיצוני. לעיתים יותר נפוצות נובע הצורך בקבלת אשראי כתוצאה מתזרים מזומנים שלילי. תזרים מזומנים שלילי הוא מצב בו סך ההוצאות במזומן של העסק בפרק זמן נתון עולות על סך התקבולים במזומן. כתוצאה מכך יתכן מצב בו העסק רווחי אך עקב תזרים מזומנים שלילי העסק נזקק לאשראי או הלוואה לעסק.
אפשרויות המימון העומדות בפני בעל העסק שונות ומגוונות.
בגדול ניתן לחלק את האפשרויות לקבלת הלוואות לעסקים לשניים:
 1. הלוואות לעסקים דרך בנקים.
 2. הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים-דרך גופים חוץ בנקאיים.

הלוואות לעסקים מבנקים

הבנקים הינם המקור הנפוץ והזמין ביותר עבור בעלי עסקים לצורך קבלת הלוואות ואשראי.
הבנק הינו גוף מסחרי שמטרתו ייצור רווחים. מאחר והבנק מרוויח מההלוואות והאשראי שהוא מעמיד לרשות העסק הרי שהבנק מעוניין שבעל העסק יצרוך כמה שיותר אשראי וכתוצאה מכך ישלם כמה שיותר ריביות עמלות וכו'. מצד שני הבנק הינו גוף "שונא סיכונים" ולכן ישאף תמיד לגבות את האשראי שהוא נותן בכמה שיותר בטחונות בצורה של שיעבודים,ערבים וכו'. האשראי בפועל אותו יקבל בעל העסק נגזר אפא משני גורמים אלא, מצד אחד הרצון של הבנקאי להרוויח ומצד שני הרצון שלא לקחת סיכון.
האפשרויות העומדות בפני בעל עסק המעוניין להגדיל את מסגרת האשראי שלו או לקבל הלוואה לעסק בערוץ הבנקאי מתחלקות לשניים:
 1. קבלת הלוואה לעסק או הגדלת מסגרת האשראי בסניף הבנק בו מתנהל חשבון העסק.
 2. פתיחת חשבון בנק נוסף בבנק אחר וקבלת הלוואה לעסק בחשבון החדש.
בשתי האפשרויות אם בעל העסק מעוניין בהלוואה משמעותית עליו להעזר בבעל מקצוע, כלכלן, יועץ עיסקי או רו"ח, המכיר את המערכת הבנקאית ומסוגל לדבר עם הבנקאי בשפה משותפת. בחלק מהמקרים אף תדרש הכנת תכנית עיסקית לצורך קבלת ההלוואה.

יתרונות הפנייה לבנק דרך יועץ עיסקי

 1. היועץ הינו בעל מקצוע, יודע אילו נתונים חשובים לבנק, ויכול לתקשר עם הבנקאי בשפה משותפת.
 2. לעיתים קרובות היועץ כחלק מעבודתו מכיר באופן אישי את מנהל הבנק, לעיתים על בסיס חברי, מה ששובר מחסומי אמון ומקל מאוד על התהליך.
 3. חשוב לזכור שהבנקים מתחרים ביניהם על לקוחות טובים. אם אתה לקוח טוב, הבנק מעוניין לתת לך הלוואות לעסקים. כמו כן קיימים מצבים בהם בבנק מסויים יש כספים לא מנוצלים, ואז הבנק מחפש לקוחות והרבה יותר גמיש במתן הלוואות לעסקים. היועץ מכיר סניפי בנק רבים, נמצא עם היד על הדופק, ויודע בכל רגע נתון לאיזה בנק ולאיזה סניף יש לפנות בכל רגע נתון.

הלוואות חוץ בנקאיות לעסקים

ניתן לקבל הלוואות לעסקים דרך הגופים הבאים:
 1. קרנות שונות להלוואות
 2. חברות ביטוח
 3. חברות אשראי
 4. חברות פקטורינג
 5. חברות פרטיות

הלוואות לעסקים מקרנות

כיום קיימות בארץ לא מעט קרנות המעניקות לעסקים הלוואות מסובסדות ולעיתים אף ללא ריבית כלל.
להן סקירה של חלק מהקרנות:
 1. הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינונים.
 2. קרנות קורת.
 3. קרן נתן
 4. קרן שמש
 5. האגודה להלוואות ללא ריבית
יתרונות: הלוואות בריביות נמוכות יחסית.
חסרונות: הליך ארוך לעיתים עד חצי שנה.
נדרשת הכנת תכנית עיסקית- לעיתים בתשלום לא מבוטל.
לעיתים נדרשים ערבים.

הלוואות לעסקים דרך חברות ביטוח

יתרונות: תקופת החזר ארוכה יחסית עד 5 שנים.
ריביות נמוכות יחסית.
הליך מהיר יחסית-עד שבועיים.
חסרונות: קריטריונים נוקשים יחסית.

הלוואות לעסקים דרך חברות האשראי

חברות האשראי מעניקות הלוואות לעסקים ולפרטיים בהליך מהיר יחסית.
יתרונות: הליך מהיר יחסית.
חסרונות: ריביות גבוהות.
ע"מ ללמוד יותר לחץ כאן

הלוואות לעסקים דרך חברות פקטורינג

הלוואות לעסקים דרך חברות פרטיות.
קיימים בארץ לא מעט חברות פרטיות המעניקות הלוואות לעסקים.
יתרונות: הליך מהיר יחסית. ניתן לשלם בצ'קים.
חסרונות: ריביות גבוהות מאוד.

קיימת סכנה של הסתבכות עם השוק האפור ע"מ ללמוד עוד לחץ כאן: הלוואות חוץ בנקאיות ממה צריך להיזהר