מי צריך ניכיון צ'קים?
 
בית עסק המעוניין להצליח מבחינה עסקית תוך יכולת תמרון כלכלית זקוק לתזרים מזומנים חיובי. תזרים מזומנים בבית עסק משמש כמקור דלק לצמיחה עסקית ולשקט כלכלי.
 
שנת 2009 הוגדרה כשנה פיננסית קשה בארץ ובעולם ולא מעט עסקים וותיקים נקלעו למצוקת אשראי ולמצוקת תזרים מזומנים עקב תנאי תשלום אשר הוקשחו ע"י ספקים ומקבלי שירותים. אי לכך בתי עסק אלו נדרשים לבצע תמרונים כלכליים לגיוס כספים, כאשר אחת הדרכים הלגיטימיות לגיוס כספים במזומן הנה ביצוע ניכיון צ'קים.
 
מה זה ניכיון צ'קים?
 
בעלי עסקים רבים מקבלים מלקוחותיהם צ'קים דחויים אשר משך זמן פירעונם עשוי להתפרס על משך זמן ארוך, בעוד בית העסק זקוק לכסף מזומן על מנת להתקיים, לרכוש חומרים, לשלם חשבונות שוטפים, לרכוש ציוד וכמובן לשלם את שכר העבודה של העובדים.
 
כאשר בית עסק מקבל צ'קים דחויים, הוא יכול לפנות לבנק או לגורם ניכיון צ'קים חוץ בנקאי בבקשה שזה יפרע את הצ'קים הדחויים בתמורה לריבית. בית העסק למעשה מקבל את ערכו של הצ'ק במזומן בניכוי ריבית ידועה מראש. לכל צ'ק המיועד לניכיון יש רמת איכות וסיווג סיכון בהתאם לסוג הלקוח/ספק, ככל שמשך זמן הפירעון של הצ'ק ארוך יותר ורמת הסיכון גדולה יותר, הריבית עבור פעולת ניכיון הצ'קים תהיה גבוהה יותר.
 
פעולת ניכיון צ'קים מאפשרת לבית העסק לקבל כסף במזומן וליהנות מתזרים מזומנים חיובי מבלי להיכנס לחובות ולגייס אשראי ו/או הלוואות. כמו כן בעלי עסקים רבים בוחרים לבצע ניכיון צ'קים כדי לקבל הנחות מספקים ונותני שירותים עבור תשלומי מזומן. ביצוע פעולת ניכיון צ'קים והפיכתם לכסף מזומן מאפשר יכולת מיקוח גבוהה יותר במטרה לקבל הנחות מזומן מספקים. פעולה זו מותנית בכך שעלות ניכיון הצ'קים תהיה נמוכה מעלות הנחת המזומן אשר מתקבלת מהספק.
 
ניכיון צ'קים – דרך חוקית לגיוס מזומנים
 
פעולת ניכיון צ'קים מקובלת בקרב בתי עסק ועסקים בצמיחה המעוניינים לגייס מזומנים במהירות. פעולת ניכיון צ'קים במדינת ישראל הנה פעולה משפטית חוקית לחלוטיןהבנקים והגופים החוץ בנקאיים העוסקים בפעילות ניכיון צ'קים חייבים לפעול תחת רישיון ופיקוח הדוק של משרד האוצר ופעילותם של גופים אלו חייבת להיות מוסדרת תחת החוק לאיסור הלבנת הון בישראל, חוק החוזים ועל ידי הוראות פקודת השטרות.
 
לקוחות עסקיים המעוניינים לבצע ניכיון צ'קים יכולים לפנות לבנקים השונים ולבצע פעולת ניכיון בהתאם לסדרת התניות:
-          הבנק לא ינכה צ'קים דחויים הרשומים למוטב בלבד.
-          הבנק יקבל צ'קים דחויים אשר גילם לא יעלה על 6 חודשים.
-          הבנק ינכה מכל צ'ק עד כ – 70% מהערך הנקוב בצ'ק.
-          אחריות על פעולת ניכיון הצ'קים תחול על הלקוח בלבד.
-          במידה וחזר צ'ק אשר נוכה, הלקוח ידאג להחזיר לבנק את סכום הצ'ק.
-          קיימות עמלות הקמה ומשמורת לכל צ'ק.
-          כפוף למיצוי הביטחונות בבנק.
 
 
ניכיון צ'קים באמצעות ניכיון חוץ בנקאי
 
בתי עסק הנמצאים במגמת צמיחה כלכלית זקוקים לחוסן כלכלי על מנת לממש את פוטנציאל העסק תוך בניית תזרים מזומנים חיובי אשר יאפשר לבית העסק לפעול, לגדול ולצמוח תוך התמקדות בליבת העסק.
 
עסקים הנמצאים במגמת צמיחה עשויים להיתקל בקשיים ובחסמים כאשר הם מנסים לגייס הון או לבצע ניכיון צ'קים באמצעות הבנקים מאחר והם ניצלו את כל מסגרות האשראי והביטחונות בבנק. מצב זה עשוי להכניס את בית העסק לסחרור כלכלי, למצוקת אשראי ולמצוקת מזומנים.
 
כאשר תזרים המזומנים בבית העסק הופך להיות שלילי, הדבר עלול להיות קריטי לעתיד העסק גם אם הוא מוגדר כעסק ריווחי.
 
ניכיון צ'קים באמצעות גורם חוץ בנקאי עשוי לסייע לבית העסק לממש את המשך פוטנציאל הגידול והצמיחה מבלי לפגוע בתזרים המזומנים וללא צורך בהגדלת קווי האשראי בבנק.

בישראל קיימים לא מעט גופי מימון חוץ בנקאיים המעניקים סל שירותים פיננסיים משלימים לאלו הניתנים ע"י הבנקים בישראל, בתחומי מימון שונים, כגון: גיוס אשראי, גיוס הלוואות, גיוס הון, הנפקת מניות, המרת מט"ח ועוד. בין יתר השירותים המשלימים הניתנים ע"י ארגונים אלו ניתן לקבל שירותי ניכיון צ'קים באישור ובפיקוח של משרד האוצר.
 
עסקים בצמיחה אשר מיצו את קווי האשראי והביטחונות בבנק יכולים לפנות לגורם המספק שירותי ניכיון צ'קים וכך ליהנות משירות מהיר ואמין המתבצע בזמן אמת.
 
שירותי ניכיון צ'קים בערוץ החוץ בנקאי כוללים:
 
-          בדיקה וסיווג איכות הצ'ק בחינם.
-          ניכיון צ'קים עד ל-100% מערכו של הצ'ק.
-          עמלת ניכיון צ'ק נמוכה מזו הנהוגה בבנק.
-          אין עמלת הקמה.
-          עמלת משמורת נמוכה מזו הנהוגה בבנק.
-          התשלום במזומן.
 
בתי עסק המעוניינים לבצע פעולת ניכיון צ'קים על מנת להגדיל את תזרים המזומנים צריכים לפנות לחברות מימון אמינות המתמחות בניכיון צ'קים, אשר פועלות תחת רישיון לניהול עסק המורשה בניכיון צ'קים תחת פיקוח של משרד האוצר.
 
לתשומת ליבכם ! עסק לניהול ניכיון צ'קים חייב ברישיון תקף מטעם משרד האוצר.