ניכיון צ'קים
ניכיון צ'קים הינו הקדמה של פרעון הצ'ק, כלומר קבלת תשלום מזומן, בניכוי הריבית עבור צ'ק דחוי.
מאז ומעולם, ובמיוחד בימינו, מקובל בקרב עסקים לשלם ולקבל תשלומים בצ'קים דחויים. בעל עסק שיסרב לקבל מלקוחותיו צ'קים דחויים עלול להפסיד לקוחות לטובת המתחרים. קבלת צ'קים דחויים מאפשרת ללקוח לרכוש את המוצר או השירות ולשלם במועד מאוחר יותר. מצד אחד הדבר תורם להגדלת המכירות בעסק, אבל מצד שני הדבר עלול לפגוע בתזרים המזומנים של העסק.
חשיבותו של ניהול תזרים המזומנים היא קריטית לעסק. קיימים לא מעט מקרים בהם עסקים טובים ורווחיים הפכו להיות חדלי פרעון ונסגרו עקב מצוקת תזרים מזומנים.
ניכיון צ'קים מאפשר להנות מתזרים מזומנים תמורת צ'קים דחויים.
בעל העסק מסב ומעביר את הצ'ק הדחוי למנכה, וזה בתמורה מעביר לו את סכום הצ'ק בצזומן בניכוי הריבית המוסכמת.
מקובל לבצע נכיונות צ'קים הן בבנקים והן בגופים חוץ בנקאיים.
הבנק בדרך כלל מקבל צ'קים לניכיון דחויים עד 3 חודשים, ומעביר ללקוח 70-80 אחוזים מערך הצ'ק.
בשוק החוץ בנקאי מקובלת ריבית של 3-5 אחוזים לחודש עבור ניכיון צ'קים.