תוכנית עסקית

הלוואות לעסקים | הלוואות חוץ בנקאיות 

תוכנית עסקית היא מסמך ניהולי המשמש בעיקר לתהליכי ייזום וקידום עסקים ופרוייקטים חדשים או להיערכות מחודשת בחברות ועסקים קיימים, לצורך קבלת הלוואות לעסקים, הלוואות בנקאיות מגופים בנקאיים או הלוואות חוץ בנקאיות.

תוכנית העסקית היא תוצר כתוב של לימוד יסודי של המרכיבים השונים הקשורים בעסק ותכנון של מהלכיו לעתיד. התוכנית מתארת את העסק בהיבטיו השונים בעיקר בתחומי השיווק, הייצור והניהול ומסכמת תחזיות מימוניות הנוגעות לביצועי העסק ולהישגיו הצפויים. התוכנית מגדירה את מהות העסק ואת הסביבה בה הוא פועל ואמורה להעניק הבנה מעמיקה לגבי מה יגרום לעסק להצליח.


תוכנית עסקית מהווה כלי ניהולי לבדיקת הכדאיות הכלכלית של פעילות והתנהלות עסקית וניהולית. התוכנית מהווה אמצעי לבדיקת דרכי התמודדות המיזם בשוק תחרותי וכן כלי לצמצום רמת הסיכונים הקיימים.


כיום כמעט בלתי אפשרי לגייס הון להקמת עסק או לקידום ופיתוח עסקים, לקבל הלוואות בנקאיות או הלוואות חוץ בנקאיות, ללא תוכנית עסקית הממחישה באופן ברור את כל הנושאים החשובים בפרוייקט או בחברה.

מטרות תוכנית עסקית

  1. סדר ומבניות בבדיקה.
  2. בדיקת כדאיות כלכלית.
  3. גיוס הון.
  4. שיתופי פעולה עיסקיים.
  5. גיוס ערוצי שיווק.
  6. זיהוי וניהול סיכונים מראש.
  7. קבלת החלטה לגבי הפרוייקט Go no Go.

שלבי הכנת תוכנית עסקית

  1. איסוף מידע וניתוחו ( לוקח 70% מהזמן).
  2. כתיבת התוכנית העיסקית לפי פורמט מובנה
  3. שיווק התוכנית העיסקית לבנקים ולמשקיעים.

מבנה תוכנית עסקית

תוכנית עסקית כוללת את הפרקים הבאים:

פרק א- תמצית מנהלים.

פרק ב- פרופיל החברה.

פרק ג- המיזם/המוצר.

פרק ד- ניתוח השוק ותוכנית השיווק.

פרק ה- תוכנית המו"פ.

פרק ו- תוכנית תפעול וכ"א.

פרק ז- לו"ז ואבני דרך.

פרק ח- תוכנית פיננסית ( כולל "ניהול סיכונים" ).

נספחים.


בהכנת התכנית העיסקית מומלץ להעזר בבעל מקצוע שברוב המקרים יסייע בקבלת הלוואות בנקאיות או הלוואות חוץ בנקאיות.