התורה אוסרת על יהודי להלוות או ללוות כספים בריבית מיהודי אחר. וכך אומר המקרא בעניין זה (ויקרא כה,לה-לז): " וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך, והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תקח ממנו נשך ותרבית

קרא עוד