להלן פירוט חלקי של מגוון מסלולי הלוואות לעסקים ומימון.

1. הלוואות לעסקים, מסגרת אשראי לעסקים דרך אחד הבנקים

סכום ההלוואה: עד 200,000 ש"ח.

תקופת ההלוואה: בהתאם לסיכום עם הסניף.

קהל היעד: עסקים קיימים לפחות שנה.

מטרת ההלוואה: הון חוזר והשקעות בעסק.

ריבית: ריבית בנקאית מקובלת בהתאם לסיכום עם הסניף.

אופן החזר ההלוואה: הוראת קבע.

בטחונות: ללא בטחונות וערבים ( בהתאם לשיקולי הסניף).

הון עצמי: בהתאם לדרישת הסניף.

דרישות נוספות: חשבון בנק תקין ללא חזרות צ'קים.


2. הלוואות לעסקים בינוניים-מימון חוץ בנקאי

סכום ההלוואה: עד 500,000  ש"ח.

תקופת ההלוואה: שלושה חודשים.

קהל יעד: יבואנים ועסקים בעלי מחזור חוודשי של מליון ש"ח ומעלה.

מטרת ההלוואה: מימון יבוא והון חוזר.

ריבית: גבוהה מעט מהריבית הבנקאית.

אופן החזר ההלוואה: צ'קים.

בטחונות: ללא בטחונות וערבים.


3. הלוואות לעסקים דרך האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

סכום ההלוואה: עד 67000 ש"ח.

תקופת ההלוואה: עד 2.5 שנים.

קהל היעד: עסקים קטנים בעלי מחזור שאינו עולה על 100,000 ש"ח בחודש.

מטרת ההלוואה: פיתוח עסק קיים או פתיחת עסק חדש.

ריבית: ללא ריבית וללא הצמדה.

אופן החזר ההלוואה: הוראת קבע.

בטחונות: 3 עד 4 ערבים.

דרישות נוספות: יזמים מגיל 22 עד 65


4. הלוואות לעסקים דרך קרן נתן

סכום ההלוואה: עד 100,000 ש"ח.

תקופת ההלוואה: גמיש.

קהל היעד: יזמים צעירים להקמת עסק חדש או עסק קיים עד שנה.

מטרת ההלוואה: הקמה או רכישת עסק.

ריבית: ללא ריבית וללא הצמדה.

אופן החזר ההלוואה: הוראת קבע או צ'קים.

בטחונות: לא נדרש

דרישות נוספות: תכנית עיסקית וליווי מקצועי.


5. הלוואות לעסקים דרך קרן קורת

סכום ההלוואה: 80,000-600,000 ש"ח.

תקופת ההלוואה: עד 5 שנים.

קהל היעד: נשים וגברים בגילאי 25-60, בעלי עסקים קטנים או בהליכי פתיחת עסק קטן.

מטרת ההלוואה: הקמת עסק, קנייה או הרחבת עסק קיים.

ריבית: פריים+0.5% עד פריים+1.95%

אופן החזר ההלוואה: הוראת קבע.

בטחונות: בטחונות מטריאליים+2 ערבים.

הון עצמי: 10% מתכנית ההלוואה.


אם ברצונך לקבל הלוואה לעסק בבקשה מלא את פרטיך ע"מ שנוכל להתאים את את המסלול המתאים ביותר.